Login

Основна мета проекту: Поліпшення економічних показників в транскордонних областях шляхом координації та довготермінової модернізації аграрного сектору. Проект передбачає інвестування в зоотехнічну інфраструктуру трьох транскордонних регіонів країн-партнерів, впровадження новітніх технологій розведення і вирощування великої рогатої худоби, що призведе до підвищення його продуктивності та покращання якості продукції і як результат - до росту конкурентоспроможності сільського господарства у прикордонних регіонах. Для досягнення загальної мети проекту передбачена досягнення ряду конкретних цілей проекту:

Конкретні цілі проекту:

point Створення єдиної мережі центрів моніторингу для кількісного і якісного контролю продукції тваринництва в трьох країнах-партнерах.

Проект передбачає модернізацію галузі тваринництва, впровадження передового досвіду у тваринництво шляхом створення трьох центрів моніторингу якості молока та м’ясної продукції для покращання їх якості  у трьох країнах-партнерах, створення інструментів та можливостей визначення якості молочної та м’ясної продукції. Центри будуть функціонувати також як навчальна база для студентів і магістрів у трьох університетах, та як лабораторії, призначені для скотарів виробників м'ясо-молочної продукції, які бажають протестувати якість продукції. У моніторинговому центрі в Ясах проект забезпечує фінансування обслуговуючого персоналу: керівника лабораторії, лаборанта з визначення якості молока і лаборанта з визначення якості м’яса. У центрах Кишинева та Одеси керівництво залучає вже існуючий в університетах персонал.

point Проведення спільних транскордонних досліджень пов’язаних з утриманням і розведенням великої рогатої худоби в трьох країнах-партнерах.

Метою проведення спільного міжнародного дослідження у тваринництві трьох країн-партнерів є інвентаризація поточної ситуації у відповідному регіоні, а саме кількості ферм великої рогатої худоби за розмірами, типу ведення фермерського господарства та типу ферми залежно від зони. Кожен партнер відповідав за збір даних у своєму регіоні. Провідний партнер, Університет аграрних наук і ветеринарної медицини координував проведення досліджень, групування даних та публікацію результатів. Одночасно проект створює комплексну дослідницьку мережу для усіх трьох прикордонних регіонів країн-партнерів: 3 лабораторії, 2 пілотні ферми в Румунії та Республіці Молдова, що гарантує експериментальну підтримку та надання інформації, необхідної українському партнеру, для здійснення досліджень з забезпечення якості продуктів тваринницького походження.

point Розробка і спільна імплементація програмного забезпечення -- інструменту для контролю виробництва молока і м’яса.

Програмне забезпечення MILK-OPC розроблене трьома партнерами, буде мати  максимально простий та зручний інтерфейс і встановлено у всіх трьох центрах моніторингу. Доступ усіх зацікавлених сторін до програмного забезпечення реалізований через цей портал, який разом з програмним забезпеченням дає змогу для одночасного обміну інформацією та досвідом у сфері вирощування тварин, моніторингу якості молочної та м’ясної продукції для тваринників-виробників, науковців-дослідників  з усіх трьох регіонів країн-партнерів. Команда реалізації проекту редагувала, опубліковала і вільно розповсюджує керівництво користувача програмного забезпечення, двомовного видання (румунського та українського) для будь-яких зацікавлених фактичних і потенційних користувачів.

point Будівництво 2-х пілотних ферм для кількісних і якісних оцінок в Румунії та Республіці Молдова.

Створення двох пілотних ферм в Румунії та Республіці Молдова є моделлю передових технологій та досвіду у тваринництві, основаних на екологічних принципах господарювання в регіонах. Імплементація проекту сприяє поширенню навчальної інформації та проведенню тренувань серед партнерів. Проект також передбачає реалізацію певних заходів, направлених на зменшення негативного впливу тваринництва на навколишнє середовище. Так, еко-ферми демонструють оптимальне використання електроенергії, зменшення негативного впливу тваринництва на навколишнє середовище і покращання ефективності використання ресурсів шляхом впровадження зеленого виробництва. Навчально-інформаційна кампанія зосереджена на розвитку нових стабільних технологій у галузі, з урахуванням потреби навколишнього середовища у ланцюгу поставок екологічно-чистих продуктів.

point Проведення кампанії навчання, інформування, розповсюдження для зацікавлених сторін в усіх регіонах.

Проектом передбачено проведення комплексу заходів з навчання, інформування щодо сучасних технологій розведення корів шляхом організації навчальних занять у трьох регіонах країн-партнерів для 20 скотарів, трьох  семінарів для 60 скотарів, представників спеціалізованих органів влади. Для обміну досвідом на кожний семінар було запрошено по 10 представників з кожної країни-партнера, з яких 5 – скотарі, 2 – переробники тваринницької продукції, 2 – освітяни і 1 представник спеціалізованих органів влади у тваринництві. Проведено 2 ознайомчих поїздки для 45 скотарів, переробників, представників спеціалізованих органів влади (5 з кожної країни-партнера, де збудовані ферми), розроблений та розповсюджений двомовний румунсько-український посібник з передових методів стійкого розвитку фермерського господарства. Інформація постійно оновлюється та доповнюється на інтернет порталі створеному для  розповсюдження інформації про передові технології у тваринництві. Портал забезпечує доступ до завантаження безкоштовних ресурсів в цифровому форматі, створених в рамках проекту (Практичне керівництво по використанню програмного забезпечення, програмне забезпечення, транскордонні дослідження). Крім того, інформаційна кампанія для широкої публіки – кінцевих споживачів  безпечних і якісних продуктів тваринного походження  - здійснюється через канали ЗМІ та через рекламні матеріали - візуальна реклама в рамках проекту (листівки, буклети, наклейки, плакати, тимчасові і постійні рекламні панелі).

Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе відповідальність Університет аграрних наук і ветеринарної медицини міста Яси, а також Одеський державний аграрний університет вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.

Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі. “Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долю. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами”.

Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.