Login

 
point  Захід 1. Створення загальної команди впровадження відповідно до графіку.
Відповідно до проекту кожний партнер власним рішенням призначив зі своєї сторони членів команди, які у підсумку склали загальну команду проекту. Чисельність команд партнерів складала:
Провідний партнер - Університет аграрних наук і ветеринарної медицини – 7 осіб.
Партнер 1 -  Асоціація скотарів у Ясах – 2 особи.
Партнер 2 -  Державний аграрний університет Республіки Молдова – 5 осіб.
Партнер 3 -  Одеський державний аграрний університет – 5 осіб.
Завданням команди було забезпечення реалізації проекту відповідно до графіку заходів. Кожна особа отримала посадову інструкцію. Залежно від обставин кожним партнером з членами команди були укладені додаткові контракти до існуючих Індивідуальних трудових угод (ІТУ) або нові ІТУ. Діяльність команд координував менеджер проекту за підтримки помічника менеджера.

point  Захід 2. Створення трьох центрів моніторингу для якісного та кількісного моніторингу продукції великої рогатої худоби, в трьох країнах-партнерах.
Створення лабораторій для оцінки якості молока та м’яса в Університеті агарних наук і ветеринарної медицини (УАНВМ), м. Ясси, Одеському державному аграрному університеті (ОДАУ) і Аграрному університеті Республіки Молдова (АДУМ), забезпечення спеціалізованими пристроями та обладнанням, включаючи обчислювальну техніку. Для розміщення лабораторії в УАНВМ побудована мансарда на даху будівлі, яка знаходиться у власності Факультету зоотехнії УАНВМ, м. Ясси, що знаходиться у селі  Редіу (Rediu). Лабораторії в ОДАУ і АДУМ розміщені в приміщеннях, наданих у розпорядження проекту двома партнерами.
Центри будуть функціонувати  як навчальна база для студентів та магістрів трьох університетських центрів, та як лабораторії призначені для скотарів/виробників/переробників, які бажають протестувати якість продукції. Румунська лабораторія буде акредитована RENAR (Румунською асоціацією акредитації), а лабораторії у Кишиневі та Одесі забезпечать необхідне приведення існуючих норм якості продукції до відповідності із майбутніми постановами ЄС з огляду на майбутнє  приєднання двох держав до Європейського Союзу.

point  Захід 3. Проведення транскордонних досліджень з питань вирощування великої рогатої худоби в трьох країнах-партнерах.
Метою міжнародного дослідження було вивчення поточної ситуації у регіоні щодо кількості ферм корів за розміром, типом ведення господарства та профілем ферм залежно від регіону. Партнери створили проект досліджень, який визначає зміст та умови проведення досліджень,  дані, що необхідно зібрати та метод їх збору, а також детальні обов’язки кожного партнера при проведенні досліджень. Координацію досліджень, узагальнення даних та публікацію кінцевих результатів здійснено провідним партнером ¬– Університетом агарних наук і ветеринарної медицини (УАНВМ), м. Ясси.

point  Захід 4. Проектування і спільне впровадження в трьох центрах програмного забезпечення для моніторингу якості продукції тваринництва, а також для забезпечення обміну даними.
Діяльність мала метою спільне створення програмного забезпечення – інструменту, необхідного для визначення якості молока та м’яса у трьох регіонах. Програмне забезпечення розроблене трьома партнерами, має максимально простий та зручний інтерфейс і встановлене у всіх трьох центрах моніторингу. Український та молдовський партнери мають право користуватися ним.
Програмне забезпечення призначено для ефективного управління даними з обраних видів діяльності, направлене на офіційний контроль виробництва (C.O.P.) та контрольоване відтворення поголів’я, особливо штучного запліднення. В програмі реалізована максимальна гнучкість реєстрації даних тварин, якості і кількості продукції, можливості додавання нових баз даних, простої ідентифікації тварин під час вибірки даних або створення нових баз даних для оцінки фенотипу та генетичних параметрів, методів та техніки коригування даних, видачі сертифікатів походження, файлів та баз даних для створення генетичного реєстру плідників, зберігання даних в інших національних базах даних, безпеки даних і т.д. Ці дії надзвичайно корисні для генетичного добору та покращення популяції тварин.

point  Захід  5. Будівництво двох пілотних ферм для кількісної та якісної оцінки, в Румунії та Республіці Молдова.
Будівництво ферм включало власне будівництво приміщень ферм та обслуговуючої інфраструктури, закупівлю і установку обладнання та закупівлю тварин. Завдання ферм – розробка раціональних рішень технології вирощування корів. Обрано вільний догляд за коровами у закритих корівниках, захищених від несприятливих природних факторів, що позитивно впливає на отримання прибутку та забезпечує умови ведення фермерського господарства відповідно вимогам ЄС. Ферми функціонують у якості дослідницьких центрів з визначення якості та кількості продукції. Вони забезпечують практичну підтримку розвитку сучасних технологій, та одночасно формують модель фермерського господарства для фермерів регіону. Ферми також направлятимуть отримані експериментальні дані українському партнеру, який буде використовувати їх для розвитку діяльності з визначення якості харчових продуктів.

point  Захід 6. Проведення кампанії навчання,  інформування, поширення  для зацікавлених сторін.
В рамках проекту проведено комплекс заходів з навчання, інформування щодо сучасних і екологічно чистих технологій у скотарстві шляхом організації занять у всіх 3 регіонах країн-партнерів для 20 скотарів, серії з 3 семінарів у трьох регіонах країн-партнерів за участю 60 місцевих скотарів, переробників продукції тваринництва, представників спеціалізованих асоціації та представників галузевих органів влади. Для сприяння обміну досвідом на кожен семінар було запрошено по 10 представників від кожної країни-партнера, включаючи представників скотарів, переробників, представників працівників освіти та галузевих органів влади. Здійснено 2 ознайомчі поїздки для 45 скотарів/переробників/представників галузевих органів влади (по 15 з кожної країни-партнера) до країн-партнерів, де збудовані еко-ферми. Розроблено та розповсюджено двомовний (румунською/українською) посібник з рекомендованих способів стабільного розвитку тваринницьких ферм; створено інтернет портал, що містить базу даних  регіонів, корисну для скотарів та переробників у цій галузі.

point  Захід 7. Мета цієї діяльності полягає в забезпеченні поінформованості про реалізацію заходів проекту, його результатів і фінансового внеску Європейського Союзу.
Захід складається із  дій, які були організовані / опубліковані або мають бути організовані:
- проведення медіа заходів на початку та наприкінці проекту. Конференції проведені кожним з трьох партнерів з метою забезпечення висвітлення проекту у ЗМІ у кожній з 3 країн-партнерів. На кожний захід були запрошені представники друкованих та аудіовізуальних ЗМІ. На конференціях були присутні  представники від країн-партнерів.
- Просування - рекламні матеріали друковані та розповсюджені в рамках проекту (листівки, буклети, наклейки, плакати, тимчасові і постійні рекламні панелі).
- Участь координаторів проекту в кожній країні в теле- та радіо передачах;
- Прес-релізи, випущені на кожному заході проекту, в результаті якого написані статті, в газетах або на веб-сторінках основних ЗМІ.

Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе відповідальність Університет аграрних наук і ветеринарної медицини міста Яси, а також Одеський державний аграрний університет вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.

Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі. “Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долю. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами”.

Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.