Login

 

 Ареал реалізації проекту

Румунія – міста Ясси, Васлуй, Галац,
Ботошани та Сучава;
Республіка Молдова – вся територія;
Україна – Одеська область.

ASU Moldova Аграрний державний університет, м. Кишинів.
44 Мірцесті вул., Кишинів, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА.
Координатор: Конф. др. Василь Вранчан,
проф., др. хаб. Сергій Кілімар 
тел. +373079582175, vrancean @uasm.md
AP Jasi Асоціація скотарів, м. Яси.
10  Алея Михайла Садовеану  м. Яси, РУМУНІЯ.
Координатор: Інж. Георгій Хриску,
тел. +40744389821, agctris @yahoo.ro
UASVM, Iasi  Університет аграрних наук і ветеринарної медицини, м. Яси.
 Факультет наук про тварин.
 8 Алея Михайла Садовеану, м. Яси, РУМУНІЯ.
 Керівник проекту: Конф. др. Василь Мачук,
 Тел. +40232407486, rouamd @uaiasi.ro
OSAU Ukraine  Аграрний державний університет, м. Одеса.
 13, Пантелеймонівська вул., Одеса, УКРАЇНА,
 Координатор: проф., др.
 Володимир Герасименко,
 тел.+380482346950, gerasym08 @hotmail.com
Презентація проекту відбулася в усіх трьох країнах учасницях:
point  в Університеті аграрних наук і ветеринарної медицини, м. Яси, Румунія – 7 листопада 2013 року;
point  в Аграрному державному університет, м. Кишинів, Республіка Молдова – 26  листопада 2013 року;
point  в Одеському державному аграрному університеті, м. Одеса, Україна – 28 листопада 2013 року.

OdesaОдеса JasiЯси KishinivКишинів

Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе відповідальність Університет аграрних наук і ветеринарної медицини міста Яси, а також Одеський державний аграрний університет вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.

Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі. “Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долю. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами”.

Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.