Login

top banner ro

Obiectiv general: Îmbunătățirea performanțelor economice ale zonei de frontieră prin facilitarea și modernizarea durabilă a agriculturii
Proiectul presupune realizarea de investiții în infrastructura zootehnică a regiunii transfrontaliere din cele trei țări partenere, introducerea de noi tehnologii de creștere a bovinelor pentru intensificarea productivității și îmbunătățirea calității produselor și, ca urmare, creșterea competitivității agriculturii în regiunile de frontieră. Pentru a atinge obiectivul general al proiectului, partenerii au de parcurs o serie de obiective specifice:

Obiective specifice:

point Crearea unei rețele comune de centre de monitorizare a producțiilor bovine din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în cele trei ţări partenere:

Proiectul implică modernizarea sectorului zootehnic, punerea în aplicare a celor mai bune practici în creșterea animalelor, prin crearea a două ferme model și a trei centre de monitorizare a calității laptelui și a cărnii, dotate cu echipamente și personal specializat, cu scopul îmbunătățirii calității acestor produse în cele trei țări partenere. Centrele vor funcționa, de asemenea, ca baze de formare profesională pentru studenții din ciclurile de licență, masterat și doctorat din cele trei universități partenere, dar și ca infrastructură de formare/cercetare care va furniza servicii suport pentru țintă al proiectului.

point Realizarea unui studiu transfrontalier comun privind producțiile şi exploatațiile bovine în cele trei ţări partenere

Scopul studiului comun în cele trei țări partenere este de a inventaria situația actuală din regiune, respectiv numărul fermelor de bovine, dimensiunea lor, tipul de tehnologie utilizată, în funcție de zonă. Fiecare partener a fost responsabil pentru colectarea de date din regiune. Partenerul aplicant, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași a coordonat colectarea datelor, agregarea și interpretarea lor, publicarea rezultatelor. În funcție de specificul acestora, proiectul creează o rețea de cercetare pentru regiunea transfrontalieră a celor trei țări partenere: trei laboratoare, două ferme model în România și Republica Moldova – exemple concrete de bune practici, surse de sustenabilitate pentru proiect și surse de date experimentale - științifice pentru laboratoarele partenerului ucrainean, în scopul garantării calității produselor de origine animală.

point Dezvoltarea şi implementarea în comun a unui soft - instrument pentru monitorizarea calităţii laptelui şi a producţiilor de carne

Software-ul MILK-OPC dezvoltat de parteneri prezintă o interfață user-friendly și va fi ușor de utilizat de personalul din toate cele trei centre de monitorizare. De asemenea, toate părțile interesate vor avea acces la software-ul nou creat prin intermediul portalului proiectului, care permite schimbul simultan și multidirecțional de informații și cunoștințe (creșterea bovinelor, monitorizarea calității produselor lactate și cărnii) între fermierii crescători de bovine și între oameni de știință, studenții și cercetătorii din toate cele trei țări partenere. Echipa de implementare a proiectului a editat și distribuit gratuit un manual de utilizare a software-ului, în ediție bilingvă (română și ucraineană) pentru toți actualii și potențialii utilizatori.

point Realizarea a 2 ferme pilot pentru determinări cantitative şi calitative în România si Republica Moldova

Fermele model construite în România și Republica Moldova servesc la exemplificarea tehnologiilor avansate și a expertizei utilizate în creșterea animalelor, pe baza principiilor de management de mediu în regiune. De asemenea, în cursul implementării proiectului se desfășoară activități de formare-instruire și schimburi internaționale de experiență dedicate grupului țintă, organizate la cele trei universități partenere și la obiectivele de investiții realizate. Proiectul implică, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor specifice de reducere a impactului nedorit al creșterii animalelor asupra mediului. Astfel, eco-fermele vor demonstra utilizarea optimă a resurselor energetice, vor exemplifica moduri de reducere a impactului creșterii animalelor asupra mediului, vor servi ca puncte de pornire pentru obținerea de resurse energetice regenerabile. De asemenea, se va desfășura o campanie de educare și conștientizare a producătorilor, procesatorilor și consumatorilor, legată de dezvoltarea durabilă a sectorului agricol, de industrializarea curată a produselor de origine animală și de dezvoltarea sănătoasă a pieței de consum, luând în considerare cererea crescută pentru alimente eco-friendly.

point Derularea unei campanii de formare/informare şi diseminare a informaţiilor specifice pentru factorii interesaţi din domeniu din toate cele trei regiuni.

Proiectul prevede o serie de acțiuni de formare, educare-informare și sesiuni de instruire pentru câte 20 de fermieri din fiecare țară implicată (activitate la nivel național) dar și organizarea de workshop-uri transfrontaliere prin rotație (activitate internațională) cu participarea a câte 80 de membri ai grupului țintă (fermieri, procesatori de lapte și carne, personal academic, studenți, autorități din domeniu – 60 participanți din țara gazdă și câte 10 din cele două țări partenere/eveniment). Echipa de implementare a elaborat și distribuit gratuit grupului țintă un manual de bune practici în creșterea sustenabilă a bovinelor, în două versiuni lingvistice (română și ucraineană). Informațiile destinate grupului țintă sunt actualizate frecvent și constant, portalul web servind la diseminarea acestora pe parcursul proiectului și după încheierea sa, către orice parte interesată. Portalul oferă acces la descărcarea de resurse gratuite în format digital (Manual de bune practici, Manual software, Studiu transfrontalier). De asemenea, o campanie de informare pentru publicul larg – beneficiarii finali ai unor produse animale sigure și calitative - este realizată prin intermediul canalelor mass-media dar și prin intermediul materialelor de promovare – publicitate vizuală realizate în cadrul proiectului (pliante, broșuri, autocolante, roll-up-uri, panouri temporare și permanente pentru obiectivele de investiții realizate).

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România și a Universității Agrare de Stat din Odessa, Ucraina şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.