Login

top banner ro

GRUP ŢINTĂ IMEDIAT:
point  crescători de taurine (din România - județele Iași, Vaslui, Botoșani, Suceava, Galați; din Ucraina – oblastul Odessa; din Republica Moldova – întreg teritoriul. Reprezentanți din această categorie sunt implicați în activități de instruire, seminarii, vizite de studiu în țările partenere);
point  reprezentanţi ai industriei alimentare (procesatori de lapte și carne de vită din fiecare țară parteneră: Republica Moldova, România, Ucraina)
point  reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din domeniu (asociații de producători din zootehnie, din fiecare țară parteneră: Ucraina, Republica Moldova, România)
point  reprezentanţi ai autorităţilor din domeniu (autorități de management în sectorul agro-zootehnic, din fiecare țară parteneră: România, Ucraina, Republica Moldova)
point  cadre didactice din învăţământul superior de profil (personal academic din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Universitatea Agrară de Stat a Moldovei din Chișinău)
point  personal angajat la centrul de monitorizare cantitativă și calitativă a producțiilor bovine din Iași (zootehnist, personal medical veterinar, îngrijitori animale, operatori laboratoare)

BENEFICIARI DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI:
point  fermieri din zonele de vecinătate ale partenerilor
point  studenţi din ciclurile de licenţă, masterat, doctorat de la cele trei universităţi
point  cercetători şi cadre didactice din cele trei ţări
point  procesatori din industria alimentară din cele trei regiuni
point  consumatori de produse de origine animală sigure din punct de vedere al inocuităţii, din cele trei ţări

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România și a Universității Agrare de Stat din Odessa, Ucraina şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.