Login

top banner ro

1. Aplicația software MILK-OPC

  Aplicația software MILK OPC a fost dezvoltată prin cooperarea experților zootehniști și informaticieni, fiind un instrument extrem de util în practica ameliorării genetice a populațiilor de bovine aflate în controlul oficial al producțiilor și incluse în registrul genealogic. Îmbunătățirea genetică a populațiilor de bovine este o prioritate a strategiilor de dezvoltare aplicate efectivelor de animale de producție și de montă. Procesul de ameliorare genetică a bovinelor a devenit din ce în ce mai complex, ținând cont și de creșterea numărului de caractere – parametri de înregistrat și procesat în dosarul fiecărui reproducător.
  Prin utilizarea acestui program ne propunem gestionarea eficientă a datelor culese în urma efectuării controlului oficial al producției (COP) și a reproducției asistate a animalelor, îndeosebi prin practicarea însămânțărilor artificiale. Software-ul MILK-OPC, prin modalitatea ușoară de colectare a datelor și de prelucrare a acestora vine în sprijinul fermierilor, oferindu-le un mijloc de evidență practic, facil de utilizat și o bază de date comparativă privind parametrii calitativi și cantitativi ai producției și reproducției la bovine.

Kitul de instalare a programului este distribuit gratuit mebrilor grupului țintă,
pe baza unei cereri scrise adresate persoanei de contact a proiectului din fiecare țară parteneră.

Echipa de experți a elaborat și un manual pentru utilizarea software-ului, disponibil pentru descărcare, cu titlu gratuit, în două versiuni lingvistice:

Descărcare versiunea română: Manual de utilizare MILK-OPC software,
Autori: Vasile MACIUC, Dragoș CREȚU, Domnica MACIUC, Editura Alfa, Iași, 2015, ISBN: 978-606-540-150-1

Descărcare versiunea ucraineană: КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА - ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MILK-OPC,
Autori: Vasile MACIUC, Dragoș CREȚU, Domnica MACIUC, Editura Alfa, Iași, 2015 ISBN: 978-606-540-151-8

Drept de utilizare: Manualul va putea fi utilizat doar în scopul dezvoltării profesionale proprii a celui care efectuează descărcarea și nu va putea fi comercializat sub nicio formă. Reproducerea integrală sau parțială este permisă doar în scopuri educative (activități cu studenții sau cu adulți în programe educaționale și de formare profesională de-a lungul vieții). În cazul reutilizării de către terți, va fi precizată obligatoriu contribuția financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui manual.
2. Manual de bune practici în creșterea bovinelor

  Manualul de bune practici în creșterea bovinelor cuprinde date din literatura de specialitate, tehnologii clasice și elemente moderne din zootehnia aplicată și a fost elaborat de experți de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România și de Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Ucraina. Acest material de studiu a fost editat în două versiuni lingvistice, pentru a fi utilizat de membrii grupului țintă din România și Republica Moldova (versiunea română) și Ucraina (versiunea ucraineană).

În acest manual sunt cuprinse date privind: producțiile bovinelor și factorii de influență; principalele rase de bovine crescute în lume; reproducție și ameliorare genetică; tehnologii de creștere a vacilor pentru producțiile de lapte și carne; construcții zootehnice pentru fermele de bovine.
Manualul de bune practici în creșterea bovinelor se adresează deopotrivă fermierilor, managerilor de exploatații agro-zootehnice, studenților, specialiștilor din ramurile industriale conexe.
Manualul este disponibil pentru descărcare, cu titlu gratuit, în cele două versiuni lingvistice:

Descărcare versiune în limba română: Manual de bune practici în creșterea bovinelor,
Autori: Vasile MACIUC, Corneliu LEONTE, Răzvan RADU-RUSU, Editura Alfa, Iași, 2015, ISBN 978-606-540-148-8

Descărcare versiune în limba ucraineană: ПОСІБНИК З ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ВИРОЩУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ,
Autori: Vasile MACIUC, Corneliu LEONTE, Lyudmyla TARASENKO, Editura Alfa, Iași, 2015, ISBN 978-606-540-149-5

Usage rights: The manual could be used only for particular professional development purposes of those downloading it and it could not be sold in any circumstances. Integral or partial reproduction of the manual is allowed for educational purposes only (activities with students or with adults enrolled in programs of education and professional training – long life learning). If the manual will be re-used by third parties, the mentioning of the European Union financial contribution in publishing is compulsory.

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România și a Universității Agrare de Stat din Odessa, Ucraina şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.