Login

 Безпосередня цільова група:
point  скотарі - тваринники
point  в иробники великої рогатої худоби (з регіонів Ясси, Васлуй, Ботошани, Сучави, Галацу, Одеської області і Республіки Молдова, з яких декілька осіб з кожної країни приймають участь у навчанні, семінарах та ознайомчих поїздках у регіони країн-партнерів).
point  представники з харчової промисловості (Переробники тваринницької м'ясо-молочної продукції з кожної країни-партнера – Румунії,  Молдови і України).
point  представники з професійних асоціацій (Представники галузевих асоціацій з кожної країни-партнера – Румунії, України та Республіки Молдова).
point  представники від влади (Представники органів влади з управління розвитком тваринництва в регіоні з кожної країни-партнера – Румунії, України та Республіки Молдова).
point  представники академічного персоналу вищої освіти (Професори спеціалізованих університетів з кожного університету – Університету аграрних наук і ветеринарної медицини, Одеського державного аграрного університету та Державного аграрного університету Республіки Молдова).
point  особи найняті на пілотну ферму в Ясах (Персонал, найнятий для пілотної ферми в Ясах: інженери ферми, ветеринари, доярки і техніки).

Учасники після закінчення проекту:
point  фермери з сусідніх районів країн-партнерів
point  бакалаври, магістри і аспіранти з усіх трьох університетів
point  дослідники та викладацький персонал з трьох країн
point  підприємства харчової промисловості з трьох регіонів
point  клієнти, які бажають придбати безпечні продукти тваринного походження з трьох країн
point  представники з професійних організацій

Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе відповідальність Університет аграрних наук і ветеринарної медицини міста Яси, а також Одеський державний аграрний університет вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.

Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі. “Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долю. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами”.

Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.