Login

 Програма транскордонного співробітництва «Україна-Румунія-Республіка Молдова», як Європейський інструмент сусідства та партнерства (ENPI), розпочата у 2007 році. Вона покликана зміцнювати відносини між ЄС і його сусідами. Відповідно до цієї програми з 02 жовтня 2013р. був започаткований транскордонний проект Румунія, Україна і Республіка Молдова: «Забезпечення сталого виробництва та впровадження належної практики вирощування великої рогатої худоби в гос­подарствах Румунії, Республіки Молдова та прикордонного регіону України», код 1549. Реалізувати проект перед­бачається протягом 26 місяців до кінця 2015р. В реалізації проекту приймають участь з усіх трьох регіонів: науковці, дослідники (академічна сфера), спеціалізовані заклади, скотарі, переробники тваринницької продукції та галузеві органи влади.

«Єдиний спосіб утримувати державу  у стані незалежності від будь-чого це сільське господарство.
 Володійте ви хоча б всіма світовими багатствами,
 якщо вам нічим харчуватися, — ви залежите від інших.
Торгівля створює багатство,
однак сільське господарство забезпечує свободу!...».
Французький філософ Жан Жак Руссо
Для здійснення проекту передбачено витратити 2,621,122.00 EUR.
При цьому 90% цієї суми буде забезпечено фінансуванням
Європейським Союзом ­– 2,359,009.80 EUR і тільки 10% або 262,112.20 EUR – співфінансування партнерами. 

Партнери

Внесок ЄС (ENPI grant)

Власний внесок партнерів

Загальний бюджет/партнери

ЄВРО

%

ЄВРО

%

ЄВРО

%

УАНВМ Яси

1,589,205.70

67.37%

177,702.80

67.76%

1,766,908.50

67.41%

АС Яси

10,119.50

0.43%

0.00

0.00%

10,119.50

0.39%

АДУ Молдова

412,849.80

17.50%

45,872.20

17.51%

458,722.00

17.50%

ОАДУ Україна

346,834.80

14.70%

38,537.20

14.73%

385,372.00

14.70%

 
(за бажанням)
(за бажанням)
(за бажанням)
(за бажанням)

Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе відповідальність Університет аграрних наук і ветеринарної медицини міста Яси, а також Одеський державний аграрний університет вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.

Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі. “Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долю. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами”.

Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.